Người Ender (Enderman)

Người Ender là mob trung lập xuất hiện ở tất cả mọi nơi trong thế giới, chúng không tấn công người chơi khi họ không nhìn vào mắt chúng. Người Ender có khả năng dịch chuyển tới một khối gần đó, nhưng vì sợ nước …

Dê núi (Goat)

Dê núi là mob trung lập sống theo đàn ở trên các đỉnh núi cao hiểm trở, chúng có thể nhảy cao qua những vách núi và húc người chơi. Dê núi có thể chăn nuôi để lấy sừng và xô sữa. Giới thiệu Dạng: …

Cá heo (Dolphin)

Cá heo là mob trung lập sống theo đàn ở dưới đại dương, người chơi ở gần sẽ nhận được hiệu ứng “Ân huệ của cá heo” giúp bơi nhanh hơn. Giới thiệu Dạng: Trung lập. Máu: 10 () Sức tấn công: Dễ: 2 () …

Vẹt (Parrot)

Vẹt là mob bị động thường sống theo bầy ở trong rừng, chúng có thể giả tiếng quái vật ở gần và thích đậu lên vai người chơi. Giới thiệu   Dạng: Bị động. Máu: 6 () Xuất hiện Vẹt thường xuất hiện theo bầy …

Thỏ (Rabbit)

Thỏ là mob bị động thường sống theo đàn ở hầu hết các địa hình, màu lông của chúng sẽ phụ thuộc vào nơi mà chúng đang sinh sống. Chúng còn có 2 biến thể đặc biệt khác là Killer Bunny và Toast. Thỏ   …

Ngựa (Horse)

Ngựa là mob bị động sống theo đàn ở đồng bằng và thảo nguyên, khi thuần hóa người chơi có thể dùng yên cưỡi để cưỡi chúng. Có tới 7 biến thể và 5 loại đặc điểm nếu tính mỗi loại đặc điểm và biến …