Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp những câu hỏi thắc mắc của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi qua những kênh:

Page Facebook: https://www.facebook.com/noirpvp/
Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/NoirPvP/
Discord: https://discord.gg/jMbZgrT

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua biểu mẫu bên dưới (*là bắt buộc):