Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp những câu hỏi thắc mắc của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi qua những kênh:

Page Facebook: https://facebook.com/noirpvp/
Discord: https://discord.gg/jMbZgrT
Email: admin@noirpvp.com

Bạn cũng có thể nhắn tin trực tiếp với chúng tôi qua biểu mẫu bên dưới (*là bắt buộc):