Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp những câu hỏi thắc mắc của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi qua những kênh:

Group Facebook: https://noirpvp.com/groups
Page Facebook: https://noirpvp.com/page
Discord: https://noirpvp.com/discord

Nếu có vấn đề riêng, cần giải quyết rõ ràng với Admin vui lòng trao đổi trực tiếp tại mail:
Email: noirpvpofficial@gmail.com