Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi là Noirpvp.com (“chúng tôi”, “bọn tớ”, “bọn mình”). Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Loại dữ liệu mà chúng tôi có thể thu thập và xử lý bao gồm:

  • Tên hoặc tên người dùng của bạn.
  • Địa chỉ email của bạn.
  • Tài khoản mạng xã hội của bạn (Facebook hoặc Google).

Dữ liệu khác có thể được thu thập nếu bạn chọn chia sẻ, chẳng hạn như nếu bạn điền vào các trường trong hồ sơ của mình.

Chúng tôi thu thập một số hoặc tất cả thông tin này trong các trường hợp sau:

  • Bạn đăng ký thành viên trên trang.
  • Bạn điền vào biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.
  • Bạn truy cập vào trang web này. Xem “Chính sách cookie” bên dưới.
  • Bạn điền vào các trường trong hồ sơ của mình.

Thông tin bạn đã cung cấp

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo những cách sau:

  • Với mục đích cho phép bạn trở thành thành viên đã đăng ký trên trang web của chúng tôi, để bạn có thể đóng góp bình luận hoặc nội dung cho trang web này.
  • Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của chúng tôi.
  • Cá nhân hóa các dịch vụ quảng cáo.

Ngoài việc thông báo cho bạn về hoạt động trên trang web của chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể muốn trao đổi với tất cả các thành viên về bất kỳ thông tin quan trọng nào như bản tin hoặc thông báo qua email. Bạn có thể chọn tham gia hoặc chọn không nhận những email như vậy trong hồ sơ của mình.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về bạn trong quá trình bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm thông tin kỹ thuật về trình duyệt hoặc loại thiết bị bạn đang sử dụng. Thông tin này sẽ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích phân tích, cá nhân hóa quảng cáo và theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

An toàn dữ liệu

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi đều được bảo mật. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp và thủ tục phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập.

Yêu cầu xóa dữ liệu

Bạn có thể yêu cầu xóa thông tin của bạn trên trang web này bằng cách gửi email cho chúng tôi, bạn phải gửi email từ email bạn đã sử dụng để đăng ký tài khoản của mình. Dữ liệu của bạn sẽ bị xóa trong vòng 5 ngày làm việc.

Chính sách Cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được chúng tôi đặt trên máy tính của bạn, cho phép chúng tôi cung cấp một số chức năng nhất định trên trang web của mình, chẳng hạn như có thể đăng nhập hoặc ghi nhớ các tùy chọn nhất định.

Quyền lợi

Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn hoặc có được một bản sao của dữ liệu đó. Để làm như vậy xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn tin rằng thông tin chúng tôi cung cấp cho bạn là không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chúng tôi hoàn thiện hoặc sửa thông tin đó.

Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

Chấp nhận chính sách

Việc tiếp tục sử dụng và truy cập trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn đã chấp nhận chính sách này. Nếu không chấp nhận chính sách thì vui lòng không tiếp tục sử dụng và truy cập trang web này. Khi đăng ký thành viên, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chấp nhận rõ ràng chính sách bảo mật.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với chính sách này bất kỳ lúc nào. Bạn có thể được yêu cầu xem xét và chấp nhận lại thông tin trong chính sách này nếu nó thay đổi trong tương lai.