Rồng Ender (Ender Dragon)

Rồng Ender là boss mob xuất hiện ở thế giới kết thúc, khi giết chết rồng cũng đồng nghĩa với người chơi đã phá đảo game. Rồng Ender có thể phun lửa, bắn quả cầu lửa và tấn công bằng đôi cánh của mình. Giới …

Wither Boss

Wither Boss là boss mob xuất hiện khi người chơi triệu hồi bằng cách xây 4 cát linh hồn và 3 đầu lâu bộ xương Wither. Chúng tấn công bằng cách bắn những đầu lâu trên người, mỗi đầu lâu chạm vào mục tiêu sẽ …

Spider Jockey

Spider Jockey là mob thù địch rất hiếm khi xuất hiện, chúng cưỡi một con nhện hoặc nhện hang và cầm cung hoặc kiếm để tấn công kẻ địch. Giới thiệu Dạng: Thù địch. Máu: 32 – 36 ( × 16 – 18) Sức tấn …

Skeleton Horseman

Skeleton Horseman là mob thù đích rất hiếm khi xuất hiện, chúng cưỡi ngựa xương và dùng cung có phù phép tấn công kẻ địch. Giới thiệu Dạng: Thù địch. Máu: 35 ( × 17.5) Sức tấn công: Dễ: 2 () Bình thường: 2 () …

Chicken Jockey

Chicken Jockey là mob thù địch rất hiếm khi xuất hiện, thông thường chúng cưỡi gà và đôi khi cầm vũ khí để tấn công kẻ địch. Giới thiệu Dạng: Thù địch. Máu: 24 ( × 12) Giáp: 2 () Sức tấn công: Thây ma: …

Shulker

Shulker là mob thù địch xuất hiện ở thế giới kết thúc bên trong tàn tích, chúng có thể bắn ra 1 viên đạn dí theo mục tiêu. Shulker Dạng: Thù địch. Máu: 30 ( × 15) Giáp: 20 ( × 10) khi đóng, 0 …

Rận Ender (Endermite)

Rận Ender là mob thù địch chúng xuất hiện khi người chơi sử dụng ngọc Ender ném đi, sau 2 phút xuất hiện sẽ tự động biến mất. Giới thiệu Dạng: Thù địch. Máu: 8 () Sức tấn công: Dễ: 2 () Bình thường: 2 …

Phù thủy (Witch)

Phù thủy là mob thù địch xuất hiện vào ban đêm chúng cũng xuất hiện xung quanh túp lều của phù thủy, cuộc đột kích và khi dân làng bị giật sét. Chúng ném thuốc vào mục tiêu để tấn công và có thể hồi …