Phantom

Phantom là mob thù địch xuất hiện theo đàn vào ban đêm khi người chơi không ngủ trên giường hoặc chết nhiều lần trong ngày. Chúng tấn công bằng cách lao xuống và cắn người chơi. Giới thiệu Dạng: Thù địch. Máu: 20 ( × …

Kẻ cướp (Pillager)

Kẻ cướp là mob thù địch thường xuất hiện bên dưới tháp canh của kẻ cướp, chúng là con quái vật khơi dậy cuộc Đột Kích trong làng. Giới thiệu Dạng: Thù địch. Máu: 24 ( × 12) Sức tấn công: 3  () – 6  …

Zoglin

Zoglin là mob thù địch xuất hiện khi Hoglin qua thế giới Overworld hoặc thế giới kết thúc, đòn tấn công của chúng có thể hất tung kẻ địch. Giới thiệu Dạng: Thù địch. Máu: 40 ( × 20) Sức tấn công: Trưởng thành: ⤹ …

Hoglin

Hoglin là mob thù địch xuất hiện theo đàn ở khu rừng đỏ thắm và tàn tích Bastion trong thế giới địa ngục, dù là quái vật nhưng có thể sinh con. Có một sự thật thú vị là Hoglin con vẫn có thể tấn …

Cai ngục (Warden)

Cai ngục là mob thù địch xuất hiện ở Deep Dark chúng chui lên từ mặt đất, và là con quái vật có sức tấn công mạnh nhất trong game. Cai ngục dùng 2 cánh tay quật xuống để tấn công kẻ địch, đôi khi …

Piglin

Piglin là mob trung lập xuất hiện ở thế giới địa ngục, chúng truy đuổi và tấn công người chơi khi không trang bị bất kỳ mảnh giáp vàng nào. Tức là nếu trên người nó có một mảnh giáp vàng thì sẽ không truy …

Ong (Bee)

Ong là mob trung lập có thể bay sinh sống trong tổ ong, chúng tạo ra mật ong trong tổ và đôi khi tấn công người chơi. Khi đã có mật ong trong tổ, người chơi có thể dùng kéo hoặc cái lọ để lấy …