Nòng nọc (Tadpole)

nong noc trong minecraft

Nòng nọc là mob bị động sống nở ra từ trứng ếch, tùy thuộc vào biome sẽ lớn lên 3 loại ếch khác nhau.

Giới thiệu

Nòng nọc
Nòng nọc đang bơi

Dạng: Bị động.

Máu: 6 (HeartHeartHeart)

Xuất hiện

Nòng nọc nở ra từ trứng ếch, trong đó gồm 2-5 con. Ngoài cách nở ra từ trứng chúng không xuất hiện tự nhiên như những con vật khác.

Rơi đồ

Không rơi bất cứ thứ gì khi chết.

Hành vi

Khác với ếch, nòng nọc bị kỳ nhông truy đuổi và tấn công.

Lớn lên thành ếch trong 20 phút, nếu cho ăn bóng nhờn sẽ lớn lên nhanh hơn. Và khi cầm bóng nhờn trên tay sẽ đi theo người chơi.

Người chơi có thể bắt trực tiếp bằng 1 cái xô, bằng cách cầm xô trên tay và chuột phải vào chúng ở dưới ven sông, biển.

Ếch sau khi lớn lên từ nòng nọc sẽ có 3 loại khác nhau phụ thuộc địa hình và môi trường sinh sống hiện tại của chúng.

Đánh giá bài viết post

Similar Posts

Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments