Kẻ đuối nước (Drowned)

Kẻ đuối nước (Drowned)

Kẻ đuối nước là mob thù địch xuất hiện ở những nơi không có ánh sáng hoặc khi thây ma chết đuối cũng sẽ biến đổi thành kẻ chết đuối. Chúng có thể dùng đinh ba để ném và bơi tương tự như người chơi.

Giới thiệu

Kẻ đuối nước Kẻ đuối nước con

Dạng: Thù địch.

Máu: 20 (Heart × 10)

Giáp: 2 (Armor)

Sức tấn công:

 • Mặc định:
 • Dễ: 2.5 sword e1578718330899 (Heart × 1.25)
 • Bình thường: 3 sword e1578718330899 (HeartHalf Heart)
 • Khó: 4.5 sword e1578718330899 (Heart × 2.25)
 • Đánh bằng đinh ba:
 • Dễ: 6 sword e1578718330899 (HeartHeartHeart)
 • Bình thường: 11 sword e1578718330899 (Heart × 5.5)
 • Khó: 16 sword e1578718330899 (Heart × 8)
 • Ném đinh ba:
 • Dễ: 5 sword e1578718330899 (HeartHeartHalf Heart)
 • Bình thường: 9 sword e1578718330899 (HeartHeartHeartHeartHalf Heart)
 • Khó: 12 sword e1578718330899 (Heart × 6)

Xuất hiện

Kẻ đuối nước thường xuất hiện ở dưới đáy biển (Y<58), hoặc khi người chơi sử dụng cây đinh ba ném dưới nước, cần câu để câu cá hoặc sử dụng vỏ ốc anh vũ.

Rơi đồ

Mỗi con sẽ rơi:

 • 0–2 thịt thối rửa.
 • 0–1 đồng (hiếm).
 • 0–1 nón sắt, áo sắt, quần sắt và/hoặc ủng sắt[PE].
 • 0–1 đinh ba (hiếm).
 • 1 vỏ ốc anh vũ (nếu cầm trên tay).
 • 1-15 kinh nghiệm.

Hành vi

Không xuất hiện nếu khu vực dưới nước có ánh sáng, chẳng hạn như đèn biển … v.v.

Nếu một con thây ma xuống dưới nước và chết đuối trong 30 giây, nó sẽ biến đổi thành kẻ đuối nước.

Khi xuất hiện với một cây đinh ba nó có thể ném đinh ba giống y hệt người chơi, ở dưới nước nó còn có thể bơi và động tác bơi cũng y hệt người chơi.

Không bị giảm hộ cao niên và giám hộ tấn công, đặc biệt hơn kẻ đuối nước còn có % kháng đẩy lùi.

Đánh giá bài viết

Thanks for Reading

Enjoyed this post? Share it with your networks.

Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Tham gia bình luận cùng mọi người!x