Zoglin

Zoglin

Zoglin là mob thù địch xuất hiện khi Hoglin qua thế giới Overworld hoặc thế giới kết thúc, đòn tấn công của chúng có thể hất tung kẻ địch.

Giới thiệu

Zoglin Zoglin con

Dạng: Thù địch.

Máu: 40 (Heart × 20)

Sức tấn công:

  • Trưởng thành:
  • ⤹ Dễ: 3 sword e1578718330899 (HeartHalf Heart) – 5 sword e1578718330899 (HeartHeartHalf Heart)
  • ⤹ Bình thường: 3 sword e1578718330899 (HeartHalf Heart) – 8 sword e1578718330899 (HeartHeartHeartHeart)
  • ⤹ Khó: 4.5 sword e1578718330899 (Heart × 2.25) – 12 sword e1578718330899 (Heart × 6)
  • Em bé:
  • ⤹ Dễ và bình thường: 0.5 sword e1578718330899 (Heart × 0.25)
  • ⤹ Khó: 0.75 sword e1578718330899 (Heart × 0.375)

Xuất hiện

Khi Hoglin di chuyển sang thế giới Overworld và thế giới kết thúc, trong 15 giây chúng sẽ biến đổi thành Zoglin.

Rơi đồ

Mỗi con sẽ rơi:

  • 1–3 thịt thối.
  • 5 kinh nghiệm.

Hành vi

Sau khi biến đổi chúng tấn công tất cả kẻ địch kể cả đó là Hoglin.

Khi tấn công chúng hất văng kẻ địch lên trời, dù kẻ đó có dùng khiên đỡ cũng không thể chống cự đòn tấn công này. Tuy nhiên, bé Zoglin lại không thể hất văng kẻ địch.

Không giống như bé Hoglin, bé Zoglin không thể lớn lên.

Khi rơi xuống nước chúng chìm xuống dưới nhưng không chết đuối.

Đánh giá bài viết

Thanks for Reading

Enjoyed this post? Share it with your networks.

Theo dõi
Thông báo khi
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Tham gia bình luận cùng mọi người!x